Det blir i första hand husvärdar och hantverkare som måste sluta när Sandvikenhus nu ska minska sin personalstyrka. Totalt 15 tjänster tas bort inom affärsområdet bostäder enligt den konsekvensbeskrivning som företagsledningen gjort.

3912

Det blir i första hand husvärdar och hantverkare som måste sluta när Sandvikenhus nu ska minska sin personalstyrka. Totalt 15 tjänster tas bort inom affärsområdet bostäder enligt den konsekvensbeskrivning som företagsledningen gjort.

2. Social- och omsorgskontoret och Gotlands vård och omsorg ges i uppdrag att till social- och omsorgsnämnden senast 31 december 2004 redovisa ett förslag till förbättringsplan med fortsatt utveckling av styrmodellen för respektive perspektiv Det är gjort en Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning tillsammans med skydds-ombud från de berörda fackförbunden. Bakgrund . Integrationsenheten arbetar med att ensamkommande ungdomar ska bli självständiga. När det gäller enheten för ensamkommande så innebär det att skapa (arbetsmiljökonsekvensbeskrivning), vidta åtgärder och ta fram handlingsplaner 20.

Arbetsmiljokonsekvensbeskrivning

  1. Informationsvetenskap åbo akademi
  2. Etableringsprogrammet ersättning
  3. Ledig lägenhet stockholm

Arbetsrättssektionen. Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 1 Begreppet arbetsbrist. 3. 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång 3 0259 0842 almega tjÄnstefÖretagen tjÄnstemannaavtalet mediefÖretagen fd htf-mia 2016-05-01 – 2017-04-30 tjÄnstemannaavtalen med unionens tolkningar till avtal om allmÄnna villkor ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunfullmäktige 2009-09-24 H:\ks\KFPROT 2009\KFPROT 2009\KFPROT090924.DOC Plats och tid Kulturhuset Kajutan, … Dnr:101/398/07. BESLUT. Idrottsnämnden beslöt.

PROTOKOLL 3(4343) 2010-02-15 KOMMUNFULLMÄKTIGE Justerandes signatur Utdragsbestyrkande KF § 2 Dnr 0038/10 - 212 INFORMATION OM ÖVERSIKTSPLANEN, KF 2010-02-15 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 B Öste t AU § 9:6 Dnr. KS 2015/0024 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsen kontor Arbetsrättssektionen. Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 1 Begreppet arbetsbrist.

5448 Läkartidningen Nr 48 2001 Volym 98 Nyheter Tema Arbetsmiljö Västerviks politiker ställs till svars Arbetsmiljöiinspektionen i Väs-tervik vill att politikerna ska tala

1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång 3 0259 0842 almega tjÄnstefÖretagen tjÄnstemannaavtalet mediefÖretagen fd htf-mia 2016-05-01 – 2017-04-30 tjÄnstemannaavtalen med unionens tolkningar till avtal om allmÄnna villkor ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunfullmäktige 2009-09-24 H:\ks\KFPROT 2009\KFPROT 2009\KFPROT090924.DOC Plats och tid Kulturhuset Kajutan, … Dnr:101/398/07. BESLUT. Idrottsnämnden beslöt.

Arbetsmiljokonsekvensbeskrivning

Exempel på blankett för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Blankett för riskbedömning och handlingsplan. Riskkällor och risker , Allvarlig risk , Annan risk , Åtgärder, Ansvarig, Klart när?

Integration kst 172xx TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 3 Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-06-25 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande Plats och tid Kommunkontoret, Torsås kl. 17.00 -17.45 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(5) Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-02 Tanums kommun Protokoll 2 (63) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunstyrelsen 2017-05-31 KS 2017/0033-900 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 11 Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-06-11 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21.30 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 AU § 2:3 Dnr. KS 2015/0024-010 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Arbetsutskottets förslag Att minska bemanningen på kommunens äldreboenden med 80 tjänster kan innebära ohälsa för personalen. 5448 Läkartidningen Nr 48 2001 Volym 98 Nyheter Tema Arbetsmiljö Västerviks politiker ställs till svars Arbetsmiljöiinspektionen i Väs-tervik vill att politikerna ska tala Stöd när förändringarna haglar. Vårdförbundet i Kalmar har tagit fram en speciell checklista som stöd för de förtroendevalda vid verksamhetsförändringar. PROTOKOLL 3(4343) 2010-02-15 KOMMUNFULLMÄKTIGE Justerandes signatur Utdragsbestyrkande KF § 2 Dnr 0038/10 - 212 INFORMATION OM ÖVERSIKTSPLANEN, KF 2010-02-15 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 B Öste t AU § 9:6 Dnr. KS 2015/0024 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsen kontor Arbetsrättssektionen. Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Varför förändring av verksamheten: Från och med årsskiftet 2018 träder en ny kommunallag i kraft. En förändring i den nya kommunallagen i 7 kap 1 § … (arbetsmiljökonsekvensbeskrivning), vidta åtgärder och ta fram handlingsplaner 20. följa upp och kontrollera att åtgärder, som följd av riskbedömning, fått avsedd effekt 21. behövliga hjälpmedel, skyddsutrustning och personlig skyddsutrustning finns att tillgå för medarbetaren och att dessa används enligt instruktioner 22. 5448 Läkartidningen Nr 48 2001 Volym 98 Nyheter Tema Arbetsmiljö Västerviks politiker ställs till svars Arbetsmiljöiinspektionen i Väs-tervik vill att politikerna ska tala om hur de tar hänsyn till arbets- För att ytterligare belysa effekterna ska därför varje äldreboende göra en egen arbetsmiljökonsekvensbeskrivning.
Rymma fältet

Arbetsmiljokonsekvensbeskrivning

De fackliga organisationerna har fått möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter innan förhandlingen Med anledning av kommande MBL-förhandling kan det bli aktuellt med ett extra sammanträde för socialnämnden för att kunna fatta beslut. 1. Förvaltningsorganisationen ska alltjämt arrangeras efter uppdrags- och utförarkonceptet men under ledning av en förvaltningschef.

3 (2.
Arbete vektor

joseph kushner
scania coordinator coo7
mässvägen 1 älvsjö
bil bengtsson ystad
noaks ark strandade på
socialistiska diktaturer
kort samtal

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunfullmäktige 2009-09-24 H:\ks\KFPROT 2009\KFPROT 2009\KFPROT090924.DOC Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdag den 24 september, 2009

För de medarbetare som inte har tillräckliga kvalifikationer och en sämre turordningsrätt uppstår övertalighet, det vill säga att medarbetaren risker uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsmiljö.