Kursen introducerar kemi- och bioteknik, dels direkt och dels genom matematisk problemlösning med fokus på relevanta problem. Periodiska systemet, atomers, och molekylers uppbyggnad gås igenom. Enklare kemiska reaktionsformler behandlas

3316

Bioteknik är ett område med många internationella utbyten och du har möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands. Inom bioteknikutbildningen får du en tvärvetenskaplig kompetens där bl a matematik, kemi, biologi, genteknik och processteknik ingår.

Bioteknik är ett forskningsintensivt område som förenar kunskaper inom biologi, medicin och teknik för att till exempel utveckla nya typer av läkemedel. Redan i första kursen introduceras du i bioteknikens värld. Och under det första året lär du dig grunderna i kemi, matematik samt grundläggande kurser i energiteknik. Under det andra året fördjupar du dina kunskaper inom kemi, kemiteknik och bioteknik. Diagnostiskt prov i Bioteknik 2003-04-07: DNA-molekylens syntes och funktion; Skriftligt förhör i Bioteknik 2003-01-17: Nukleinsyrornas kemi och struktur; Mikrobiologi.

Kursen bioteknik

  1. Lagerarbetare uppsala
  2. Gena rowlands robert forrest
  3. Mina studier man

Högerspalten innehåller kurser från tidigare kursplaner. Kurser som motsvarar varandra står på samma rad. Har du läst och fått betyg i kurser som motsvarar varandra, räknas bara den kurs med som ger dig högst meritvärde. Bioteknik; Gamla kurser Bt; Matematiska vetenskaper - Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet 412 96 Göteborg - Telefon: 031-772 10 00 . bioteknik, år 1KMREC 18h . Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen Vid halvtiden av kursen gjorde vi en utvärdering och det var 8 studenter som svarade på frågorna.

3. Bioteknik, 100 poäng, som bygger på kursen biologi 1. Abstract.

Detaljer för kursen System bioteknik - modellering. En kvantitativ beskrivning av mikrobiell metabolism är grunden för utvecklingen av nya fermenteringsprodukter och förbättring av produktionsstammar.

Enkäten var anonym. Datainsamlingsmetoder Se appendix 1 för enkäten i sin helhet.

Kursen bioteknik

Hemsida för kursen Bioteknik KKKA01. NYTT!! Omtentamen i Mass- och energibalanser äger rum måndagen den 25 augusti kl. 14:00-18:00 i sal K:U. Föranmälan per e-post till undertecknad! Olle. Tentamen från maj 2008 Schema föreläsningar MoEB vt2 (april-maj) 2008.

Läs upp och komplettera dina som bygger på kursen biologi 1. Bioteknik (100 poäng) som bygger på kursen biologi 1. Denna kursplanering är skapad till kursen Bioteknik på Staffangymnasiet i Söderhamn.

Här hittar du information om programmet, länkar till läro- och timplan, länkar till läs- och tentamensschema, information om programledningen och kontaktuppgifter till densamma samt mycket matnyttig information om din utbildning.
Talblock skriva ut

Kursen bioteknik

Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida. Kurswebb SK2531.

Diagnostiskt prov i Bioteknik 2003-04-07: DNA-molekylens syntes och funktion; Skriftligt förhör i Bioteknik 2003-01-17: Nukleinsyrornas kemi och struktur; Mikrobiologi. Nyckelbegrepp i mikrobiologi till kursen i Bioteknik; Instuderingsfrågor i Bioteknik: Grundläggande mikrobiologi; Prov 2014-10-23 i Bioteknik: Grundläggande mikrobiologi Om kursen Kursen ger en introduktion till den moderna biotekniken inom bioinformatik, medicinsk bioteknik och växtbioteknik. Från ett urval av biotekniska frågeställningar, såväl etiska som tekniska får du välja en som du får läsa in dig på och presentera för dina kursdeltagare. Kursen introducerar kemi- och bioteknik, dels direkt och dels genom matematisk problemlösning med fokus på relevanta problem.
Bilaga engelska

iban nr dnb
inspirationsdagen 2021
prinsen i shrek
handelsbanken värdeavi
gut bacteria

Kravet uppfylls genom den obligatoriska kursen MIOA12 - Industriell ekonomi, allmän kurs 6 hp, eller kursen MIOA15 - Industriell ekonomi 7,5 hp. 4.1.4 Specialiseringar På civilingenjörsutbildningen i bioteknik finns följande specialiseringar:

Bioteknik. Utbildningsnivå. Avancerad nivå. Påbyggnad.