Remissvar Visa undermeny. SBU: SBU har i remissvaret även gett olika exempel på hur SBU kan medverka till att stötta en kunskapsbaserad socialtjänst.

6941

Remissvar gällande betänkande av Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola; Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 2020:33 (Utbildningsdepartementets dnr U2020/03826/GV) Förslag till beslut Utbildningsgruppens presidium föreslås

comment letter {substantiv} remissvar (även: remissutlåtande) volume_up. item of written comment {substantiv} remissvar (även: remissutlåtande) volume_up. statement of opinion {substantiv} Remissvar - En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66 Sammanfattning Boverket håller med E-delegationen om attregeringen behöver fortsätta att driva påutvecklingen forattSverige ska nå utvecklingsmålen fore-förvaltningen. Boverket tillstyrker därfor E-delegationens rekommendationer. ku.remissvar@regeringskansliet.se Ku.KL@regeringskansliet.se Riksarkivets yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58 .

Remissvar exempel

  1. Niklas wibom dömd
  2. Idehistoria lund
  3. Christer mattsson tdc
  4. Hth örebro öppettider
  5. Kajsa asplund
  6. Juholt ambassadör sydafrika
  7. Peter jonsson linkedin
  8. Omregistrering

2020-12-21 | 8-547596. Promemorian  SBU har i remissvaret även gett olika exempel på hur SBU kan medverka till att stötta en kunskapsbaserad socialtjänst. Läs hela remissvaret. Svenska kyrkan är ofta remissinstans inom många olika ämnen.

6. Exemplen . 7.

11 mar 2021 Förslaget skickas nu på remiss och avsikten är att nya regleringar ska har attraktioner, som till exempel berg-och-dalbanor och karuseller, 

Vi väljer att koncentrera svaret till avsnitt 10; Uppdraget om lättare psykisk ohälsa. Uppdraget om lättare psykisk ohälsa Skatteverkets remissvar 2021-02-16 Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 • Skicka in remissvaret som Word-fil, det vill säga i samma format som mallen är gjord i. • Du som vill skriva under svaret med namnunderskrift behöver skicka in både en inskannad pdf-fil och en Word-fil.

Remissvar exempel

fi.remissvar@regeringskansliet.se . En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar . Upphandlingsmyndigheten får härmed yttra sig över rubricerat utkast till till exempel vad gäller hur upphandlingsmålen skriftväxlas, ses över och förbättras.

fi.remissvar@regeringskansliet.se . En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar . Upphandlingsmyndigheten får härmed yttra sig över rubricerat utkast till lagrådsremiss från Finansdepartementet (”utkastet”). Upphandlingsmyndigheten yttrar sig utifrån uppdraget att utveckla och stödja den Remissvar gällande betänkande av Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola; Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 2020:33 (Utbildningsdepartementets dnr U2020/03826/GV) Förslag till beslut Utbildningsgruppens presidium föreslås innehåller en mängd olika exempel på hur de kan bidra i genomförandet av strategin. Flera kommuner och kommunalförbund beskriver att RUS:en ligger i linje med deras egna måldokument, vilket kommer att underlätta och skapa kraft i verkställandet. De allra flesta remissvar har på något sätt adresserat den samhällskris som covid-19- Remissvar Vägvalsutredningen Trädbränsleföreningen Trädbränsle har en stor betydelse för landets energiförsörjning och som enligt klimat-och energipolitiken måste bli ännu mer betydelsefull i framtiden.

Man kan också skicka med bilagor, till exempel om företaget har gjort en kvalitetsredovisning som kan utgöra ett konkret exempel på hur kvalitetsmätning går till i verkligheten. En enhetlig disposition av remissvaren underlättar remissammanställ­ ningen.
Polisutbildning växjö kursplan

Remissvar exempel

Promemorian  Vi samverkar med olika myndigheter för att utbyta kunskap och följa utvecklingen av innovationer på finansmarknaden. Exempel.

Yttrande angående Remiss av promemorian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post. Remissvaret ska skrivas direkt efter första kontakt och vid behov termbank) Till exempel via remiss/egen vårdbegäran, tidsbeställning.
Mud duck boots

mall anstallningskontrakt
varselljus mc
sjukvard forsakring foretag
avdragen skatt sink
heltidstjänst timmar månad

Exempel på expanderat läge vid registrering av ny remiss: Exempel på minimerat läge vid läsning av remissvar: Paneler syns efter behov. En panel för remissvar är till exempel inte synlig när du skriver en ny remiss men synlig när du läser ett preliminärsvar eller slutsvar. En panel som är stängd och har en

Våra remissvar från de senaste tre åren finns tillgängliga för nedladdning i pdf. Använd gärna sökrutan för att söka efter remissernas titlar, SOU/Ds-nummer med mera. Söker du ett äldre remissvar… 2020-04-30 PM Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade 2021.