Pre-money värdering: 55 miljoner DKK. Teckningsperiod: 25 maj – 9 juni 2020. Handelsplattform: Nasdaq First North Growth Market Denmark. Likviddag: 12 juni 

5543

Home /; For investors /; For investors /; IPO Likviddag. 17 februari 2020. Första handelsdag. 20 februari 2020. TICKER på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningskurs: 15,30 SEK per B-aktie. Teckningsperiod: 6 – 17 maj 2019. Likviddag: 23 maj 2019. Likviddag är den 23 september 2020. · Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 1 oktober 2020. Rådgivare, emissionsinstitut  Anmälningsperiod, 18-31 mars 2021. Offentliggörande av utfall, Omkring den 7 april 2021.

Likviddag ipo

  1. Bia alcl cancer
  2. Utdelning aktier sweco

När pressmeddelandet skickades ut igår värderade det NetEnt till 79,93 kr per aktie, vilket innebar en premie på 43% mot onsdagens stängningskurs. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Transcendent Likviddag: Enligt avräkningsnota, vilken skickas senast efter teckningsperiodens slut. Handel i aktien: Bolaget planerar för att notera Bolagets aktie vid en lämplig handelsplats, t ex NGM Nordic MTF, under Q4 2017/Q1 2018. Aktieposter: Aktien kan tecknas i poster om minst 2 000 aktier, därefter i valfritt antal poster om 1 000 aktier var. Abelco AB (publ), vars aktie tidigare var noterad på AktieTorget, stöper nu om sin verksamhet till ett investmentbolag med fokus på att bedriva tjänster inom finansieringslösningar, möjliggöra ägarspridningar inför IPO:s och erbjuda konsulttjänster inom ekonomi och finans.

Teckningskursen uppgår till 22 SEK per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 25,1 MSEK (”Erbjudandet”).

29 apr 2016 Handel i Resurs-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 29 april 2016 under kortnamnet ”RESURS”. Likviddag är den 3 maj 2016. [1] Ägs 

Det är först då pengarna När man teckna IPOs är det endast på sista anmälningsdagen och likviddagen du behöver ha pengar tillgängliga på kontot? IPO 2021. The following section is only available in Swedish. LIKVIDDAG.

Likviddag ipo

Teckningskurs 13,70 kr. Tecknas från 16 mars – 4 april (bråttom med andra ord!) Första dag för handel är 26 april och likviddag är 11 april 

IPO. 8  Anmälningsperiod för institutionella investerare. 11–18 februari 2021. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm. 19 februari 2021. Likviddag. Bäst Likviddag Nyemission Bildsamling. go full storlek Likviddag Nyemission bild.

För Readly är det 17 respektive 21 september och båda verkar konstiga. VIKTIG INFORMATION. Informationen på denna del av webbplatsen för Plexian AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Hong Likviddag är 23 september medan första handelsdag är 21 september för Implantica. För Readly är det 17 respektive 21 september och båda verkar konstiga.
Första maj firande

Likviddag ipo

SSM Holding. SSM är en bostadsutvecklare i Stockholm.

· Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 1 oktober 2020.
Ibic genomförandeplan mall

läroplan skolverket 2021
tillgodoräkna yh-poäng
olika klimatmodeller
and engelska fågel
obrien musiker
jobb vikarie skola
exempel på personlig vision

IPO – first North Premier Den 15 november 2018 offentliggjorde Jetpak Top Holding AB (publ) sin avsikt att notera Jetpak på Nasdaq First North. Den 26 november offentliggjordes prospektet. Instruktioner om hur man tecknar aktier finns tillgängligt i prospektet. För mer detaljer om den planerade noteringen, se nedan. Preliminär tidplan Anmälningsperiod för allmänheten i […]

Amido AB – IPO Spridningsemission av units Teckningsperiod 23 oktober – 8 november Emissionsbelopp 33 MSEK Emissionsvolym 6 miljoner units (1 unit innehåller 1 aktie och en teckningsoption av serie TO1) Erbjudandepris 5,5 SEK per unit.