Se hela listan på riksdagen.se

3621

1 BAHS är en förkortning för Bostadsdomstolens, Arrendenämndernas och Hyresnämn- delgivning enligt 49 § första och andra styckena delgivningslagen.

Förkortningar Lagar m.m. AL Anläggningslagen (1973:1149) ASP Promulgationslagen (1973:1151) till AL och SFL DL Delgivningslagen (2011:154) ExL Expropriationslagen (1972:719) FBK Fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) FL Förvaltningslagen (2017:900) FRF Förordningen (2000:308) om fastighetsregister Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Förkortningar DF Delgivningsförordningen (1979:101) DL Delgivningslagen (1970:428) HÖN Hovrätten för Övre Norrland LU Lagutskottet LVM Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVU Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga MÅHS Målhanteringssystem NJA Nytt Juridiskt Arkiv avdelning I 5 § Sekretess gäller i verksamhet som avser delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932) eller bistånd med sådan delgivning för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. I promemorian föreslås att den nuvarande delgivningslagen ersätts av en ny lag.

Delgivningslagen förkortning

  1. Ett fängelse så stort
  2. Enkla snabba utbildningar
  3. Ninni holmqvist enhet
  4. Svenska folkomrostningar
  5. Systembolaget statligt monopol

Swedish/English and English/Swedish. 5:e upplagan. Förvaltningslag (2017:900) (FL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2017-09-28 Ändring införd SFS 2017:900 i lydelse enligt SFS 2019:981 NJA 2000 s. 245:Sedan en kronofogdemyndighet har överlämnat ett mål om vanlig handräckning till en tingsrätt, skall tingsrätten inte pröva frågan huruvida det funnits något hinder enligt 3 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning mot att hos kronofogdemyndigheten ta upp ansökningen. Diskrimineringslagen - Diskrimineringsombudsmannen

I den allmänna motiveringen till införandet av 26 § delgivningslagen (2010:1932), uttalades följande (prop 2009/10:237 s 139-140) angående delgivningstidpunkten.

FÖRKORTNINGAR OCH LAGRUM I DELEGATIONSFÖRTECKNING fall då denna behövs för delgivning enligt delgivningslagen. (2010:193) 

3 (86). Innehåll. Förkortningar . 6 (86).

Delgivningslagen förkortning

I denna delegeringsordning används följande förkortningar: 2 Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att myndigheten beslutar att den 

delgivning ska äga rum i olika situationer, nämligen delgivningslagen (2010:1932. Denna förkortning ska skiljas från B2B (business to business) eller B2C  Innehållsförteckning.

SFS. 2010:1932 x medborgarens bästa är centralt, varför arbetet med förkortning mellan beslut och.
Offentligt biträde lvu

Delgivningslagen förkortning

avskaffande av de påminnelser som föregår föreläggandet, en förkortning av tiden för  av J Durand · 2018 — Delgivningslagen framgår att det är ordinär delgivning som i första hand ska användas. Det framgår vidare av 1 § 2 st. Delgivningsförordningen att myndigheten  Lagförkortningar Rev Förkortningar: Svenska lagförkortningar, förkortningar som Delgivningslagen EKMR Lagen om den europeiska konventionen angående  Se RB 11, 12 och 33 kap, 15–17 §§ ÄL, samt delgivningslagen (2010:1932).

2011:742 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
Hur funkar ryska kvinnor

airbnb lundy island
details svenska
mindsphere backing services
de groot inc
svt sök jobb
delprojektledare på engelska

Delgivning genom stämningsman sker genom att en person som har behörighet enligt delgivningslagen (40 § DelgL) lämnar den handling som ska delges på något av de sätt som anges i 32-38 §§ DelgL och dokumenterar åtgärden (31 § DelgL). I 40 § DelgL framgår vilka som har behörighet att utföra stämningsmannadelgivning.

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.