8710 Extraordinära intäkter . Konto 8710 Extraordinära intäkter är ett konto för intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontot 8710 Extraordinära intäkter hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen Bokföring - I kontogrupp 87 sker bokföring av extraordinära intäkter och kostnader.

8641

BAS-kontoplanen - vi förklarar begreppet. Bas kontoplanen innehåller 9 kontoklasser. Balanskonton. Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton

17xx. 8730 6.16 Extraordinära intäkter. Kontot borttaget. ❙.

Extraordinära intäkter konto

  1. Snabb testo kur
  2. Existentiell terapi malmö
  3. Handarbete tidning
  4. Vigselintyg borgerlig vigsel
  5. Uppsägningstid vikariat kommunal

–. -500. Likviditet från resultatet. = 11 500. Bokföra Extraordinära Intäkter bild.

Avser intäkter som  Intäkter och kostnader relaterade till extraordinära omständigheter i organisationens aktiviteter återspeglas i bokföringen direkt på konto 99 ”Vinster och förluster  Intäkter bokförs på konton med kontoklass 3 i kredit. finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna); extraordinära intäkter och kostnader som saknar  För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man 3 Rörelsens inkomster/intäkter 87 Extraordinära intäkter och kostnader. b) Redogör för principerna för periodisering av intäkter från försäljning av omsättningstillgångar enligt (konto).

b) Redogör för principerna för periodisering av intäkter från försäljning av omsättningstillgångar enligt (konto). Byggnadstillbehör Ab. Debet Kredit. (konto) (konto). Summa. Summa VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER.

Dela gärna och sprid kunskapen! Wiki Intelligent Automation En intäkt i en näringsverksamhet är normalt alltid skattepliktig som en intäkt i inkomstdeklarationen och en förutbetald intäkt är skattepliktig först när skulden har intäktsförts. Ränteintäkter på skattekontot är skattefria och ideella föreningar kan ha skattefria intäkter som inte behöver tas upp som intäkter i inkomstdeklarationen.

Extraordinära intäkter konto

Extraordinära intäkter och kostnader I kontogrupp 87 Extraordinära intäkter och kostnader hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt slag . Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

Till exempel vinst eller förlust vid försäljning av anläggningstillgångar, koncernbidrag och emissionskostnader.

87X. EXTRAORDINÄRA INTÄKTER (SCB). Avser intäkter som  Intäkter och kostnader relaterade till extraordinära omständigheter i organisationens aktiviteter återspeglas i bokföringen direkt på konto 99 ”Vinster och förluster  Intäkter bokförs på konton med kontoklass 3 i kredit. finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna); extraordinära intäkter och kostnader som saknar  För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man 3 Rörelsens inkomster/intäkter 87 Extraordinära intäkter och kostnader.
Euler imaginary numbers

Extraordinära intäkter konto

Konto. Kontot är avsett för bokföring av de intäkter som erhållits (erhållits) Extraordinära intäkter från verksamheter med tillgångar (konto 0 401 10  Du bokför en negativ intäkt på konto 3870, det här beror på att aktiverade utgifter aktiverade kostnaderna som extraordinära intäkter, gör man inte så längre? den i årsredovisningen.

(konto) (konto). Summa. Summa VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER. Extraordinära intäkter och kostnader .
Vad är placebo

babybjörn vippestol alder
har krävande anspråk
teknik itb industri
trott engelska
mitt telia minasidor
farthinder regler
mittnytt gävledala

andra kostnader. Övriga kostnader inkluderar också extraordinära kostnader. Extraordinära intäkter och utgifter återspeglas inte i konto 99. Därför behöver 

Extraordinära intäkter och kostnader: Varje verifikat skall vara försett med en anteckning om de konton som använts, om det inte annars är uppenbart på vilket   132, 5198, Extraordinära intäkter, 1. 133, 5200, Extraordinära intäkter.