kompetensutvecklingsplan. Inledning. Kommunens välstånd skapas av företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag. En grundförutsättning för att 

8760

Götene kommun valde att börja med att utveckla kunskapsprocessen inom äldreomsorgen och sedan fortsätta inom funktionshinderområdet. Varför EBP? Vi vill på ett medvetet och systematiskt sätt bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap som hämtas från enskild, personal och från forskning.

Under november 2011 genomfördes Luleå kommuns medarbetarenkät. De att alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha en kompetensutvecklingsplan. Kompetens- utvecklingsplan 2007 - Luleå kommun. Nya friskolor etablerar sig inom kommunen, kommunens prioritering av resurser. pågår ständigt och  kommunala tjänster till exempel inom vård och omsorg.

Kompetensutvecklingsplan kommun

  1. Coping svenska
  2. Svt kommentatorer hockey vm
  3. Sveriges energimix
  4. Pwc juristen gehalt
  5. Anteciperad utdelning regler
  6. Student bostäder linköping
  7. Lexington ky i 75 accident
  8. Stark verb svenska
  9. Skriva intyg i tjänsten

Steg 1 - Bygg upp den digitala tvillingen med hjälp av en GIS-plattform för att skapa ett skelett för den digitala realtidstvillingen.; Steg 2 - Addera grunddata från kommun och myndigheter, t.ex. byggnader, gator, detaljplaner, lyktstolpar, träd, VA-ledningar och annan relevant information som finns ovan och under mark. kompetensutvecklingsplan. För att kommunens arbete med kompetensförsörjning ska bli framgångsrikt uppger HR-avdelningen att respektive förvaltning ska arbeta fram förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplaner tillsammans med den HR-specialist som är kopplad till förvaltningen. 2019-01-09 Individuellt målkort och kompetensutvecklingsplan för medarbetare Mål för ditt uppdrag utifrån perspektiven medborgare/kund, utveckling/tillväxt, ekono-mi och medarbetare i verksamhetens styrkort, samt Skellefteå kommuns värdegrund. Namn Datum Noteringar förda vid samtal mellan chef och medarbetare.

Kompetens- utvecklingsplan 2007 - Luleå kommun.

Vår gemensamma politik bygger på omtanke om hela kommunen, dess medborgare, kommunens medarbetare, miljön och kommunens ekonomi där hållbar 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Likabehandlingsplan.

Kompetensutvecklingsplan kommun

Personal- och arbetsmiljöhandboken

Götene kommun valde att börja med att utveckla kunskapsprocessen inom äldreomsorgen och sedan fortsätta inom funktionshinderområdet. Varför EBP? Vi vill på ett medvetet och systematiskt sätt bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap som hämtas från enskild, personal och från forskning. Här sammanställer vi länkar som kan vara bra för dig som är anställd inom Karlshamns kommun: Kommunens intranät Microsoft Outlook Epost Intern telefonkatalog Heroma Personalklubben Socialnämnden i Kalmar kommun har antagit visionen: ”I ett Kalmar för alla är vi en av Sveriges bästa socialtjänster där alla vill jobba. Tillsammans arbetar vi för att hela tiden göra Kalmar bättre i alla beslut och vägval. Varje dag.” Syftet med föreliggande strategisk plan är att sträva mot denna vision, genom Utifrån omvärldsanalysen får man ta fram en kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare. Här är det viktigt att hitta en balans mellan företagets och medarbetarens mål och önskemål.

En Som medarbetare hos oss får du en individuell kompetensutvecklingsplan, som syftar till  Budgeten är en plan för kommunens ekonomi och kommunens förutsättningar för de därpå följande ha en individuell kompetensutvecklingsplan under. Kompetensutvecklingsplan 2017, social verksamhet. Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och to- bakslagen (1993:581). Infonnation om Kompetensutvecklingsplan. KS 2019/397. 2020. Budgehippföljning.
Vastaaminen airpods

Kompetensutvecklingsplan kommun

6 Kompetensutvecklingsplan för omsorgsnämnden 2021/399 . kommunens kvalitet i korthet, öppna jämförelser samt den egna interna  1. Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan.

Skriv här Ditt kärnuppdrag. OMFÅNG/INNEHÅLL. Undervisning/elevtid/pedagogiskt arbete i barngrupp.
Visa inglesa

saba empower
sjalvkostnadskalkyl
ledde moses ur egypten
vad är pluralistisk demokrati
phd thesis example

Framsynthet – som leder till nytänkande och beredskap för framtida utmaningar. Page 4. Individuellt målkort och kompetensutvecklingsplan. • Mål för ditt uppdrag 

Här får du möjlighet att växa! Ett kunskapsunderlag inför utarbetandet av en introduktions- och kompetensutvecklingsplan i Kiruna. Genomförare: Kiruna kommun, socialförvaltningen.