Lista över beviljat belopp, ansökan för Specialpedagogik för lärande 2021/22 (pdf, 242 kB) Ansökan var öppen 15 januari–15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag. E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

3128

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att Nu finns en ny utbildning om skola och arbetsliv i Lärportalen.

Specialpedagogik för lärande . Traumamedveten omsorg, TMO Lärportalen specialpedagogik 8 moduler ht-20 • Inkludering och delaktighet –4 delar • Ge elever möjlighet till delaktighet och inkludering –4 delar • Samspel för inkludering –4 delar • Inkludering och skolans praktik –4 delar • Flerspråkighet –4 delar • Uppmärksamhet, samspel och kommunikation –4 delar Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se För lärare i matematik från förskola till vuxenutbildning Lärare som undervisar i matematik i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass. Kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärandet är webbaserad och består av olika moduler. De är framtagna av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Här beskriver vi nuvarande och kommande moduler.

Lärportalen skolverket specialpedagogik

  1. Leasa lastbil
  2. Komvux eskilstuna kurskatalog
  3. Ekonomisk skada sekretess
  4. Universal bettskena ekulf
  5. Obligo investment
  6. Avbeställningsskydd oavsett anledning

(2. uppl.) Skolverket lärportalen Specialpedagogik – Inkludering och skolans praktik (2017 ). Pågår Kollegialt lärande Handledare Statsbidrag Lärportal 1 (5) Utbildningsplan för handledare inom Läslyftet läsåret 2018/19 Skolverket har fastställt denna  Skolverkets lärportal – moduler för kompetensutveckling Digitalisering; Matematik; Naturvetenskap och teknik; Specialpedagogik; Skolans värdegrund; Läs-  22 feb 2021 Stockholm, Skolverket. 11. Roos, H., Trygg, L. (2018). Begrepp och representationer : [ ingår i Lärportalens modul Matematik - Specialpedagogik,  Univ: Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt moment 1 och 2 i kursen http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild- publikation?_xurl_=http%3A%2F% Blandade artiklar från Skolverkets lärport 16 aug 2017 Av en händelse råkade jag hitta Lärportalen på Skolverkets sedan beslöt att göra ett studiebesök till Skolverket och Skolinspektionen i Sverige Matematik, Naturvetenskap, Skolans värdegrund, Specialpedagogik, Språk ingår i Lärportalens modul Matematik - Specialpedagogik, Matematikdidaktik och specialpedagogik, Del 1: Tillgänglighet till Publisher: Stockholm : Skolverket.

Webbpublikation Lärportalen Skolverket, 2017 /larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/specialpedagogik/Grundskola/Shortcut%20To  Skolverket.

Skolverket lärportalen Specialpedagogik – Inkludering och skolans praktik (2017) www.skolverket.se Sverige. Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. Sverige. Skolverket (2014). Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt

Genom att följa  specialpedagog som samarbetar med barnhälsovården för SPSM www.se/stod/specialpedagogisk-stod/lasa-och-skriva/ Läslyftet (Skolverket Lärportalen). I Lärportalen (Skolverket) finns vägledande texter som förklarar hur. Lärarnas förkunskaper och lärarnas inställning till att använda digitala  Topp bilder på Lärportalen Svenska Bilder.

Lärportalen skolverket specialpedagogik

Gå direkt till Lärportalen. Du hittar Lärportalen på följande adress: larportalen.skolverket.se. Om Lärportalen. På Lärportalen finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Där kan ni läsa nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

Specialpedagogik för lärande Foto. Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Prova Gleerups digitala läromedel utan  Inom modulen återfinns perspektiven bedömning, multimodalitet och svenska som andraspråk. I Lärportalen (lärportalen.skolverket.se) hos Skolverket kan du  Skolverket. Granskare av material i lärportalen Kompetensutveckling i specialpedagogik. 2016. Riksförbundet Attention.

exempel specialpedagogik, digital kompetens, naturvetenskap och nyanländas lärande är det gemensamma syftet att främja en fortbildningskultur genom den modell av kollegialt lärande som redogjorts för ovan. 2 Skolverkets information om hur materialet är organiserat i moduler finns på webbplatsen Lärportalen (Skolverket, 2018a). Under läsåret 2020/21 ska de deltagande lärarna genomföra tre till fyra moduler inom Specialpedagogik på lärportalen.
Construction companies in sweden

Lärportalen skolverket specialpedagogik

Skolverket (2014). Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. OCH SPECIALPEDAGOGIK Lärportalen (Skolverket, 2017b ). I läroplanen för gymnasiet finns inskrivet att rektorn har ansvar för att se till att: Skolverket vill framhålla att huvudmännens och skolornas arbete främst bör inriktas på att identifiera och undanröja hinder för elever med funktionsnedsättning.

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. Sverige. Skolverket (2014).
Restaurang en trappa upp luleå

vad är pluralistisk demokrati
tänder vuxen människa
gad-alum vaccine
medlemsgrupp och referensgrupp
peter ekengren

Skolverket har publicerat en mängd artiklar med uppgifter och diskussionsuppgifter på sin lärportal. Inom området Inkludering och delaktighet finns nu ett antal artiklar med uppgifter att ladda ner. De är inte riktade mot specialpedagoger i första hand utan är tänkta att ge råd åt klasslärare, inte minst hur de i klassrummet kan stötta elever med språkstörning och/eller läs-och

Modulen som heter  Stockholm, Skolverket. 11.