Nacka Municipality (Nacka kommun) is a municipality in Stockholm County in east central Sweden.Its seat is located at Nacka.The municipality is situated just east of the capital Stockholm and the western parts are considered a suburban part of the city of Stockholm.

2776

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns

Med ett sådant tydligt mål vågar Nacka Kommun utmana leverantörer och väljer nya vägar, däribland en ny upphandling med multisourcing-strategi. Indikatorn visar antal cyklande vid vissa mätpunkter i kommunen i förhållande till total befolkning. (antal cykelpassager per invånare). Mätpunkterna är vid Sicklavägen och Skurubron. Kommunen ville öka möjligheten till insyn i dess verksamhet och minska murarna mellan olika aktörer. Det ska vara tydligt för besökarna att det handlar om ett Nacka där invånare, kommunen och övriga intressenter samverkar för att skapa en bra kommun. Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner.

Nacka kommun invanare

  1. Hur mycket kostar halkbana
  2. Polistester cykel
  3. Ritpapper rule
  4. Traktor firma
  5. Sjukdomslära tenta
  6. Matematikens mönster
  7. Sara manninen
  8. Specialitet läkare test
  9. Läroplansteori och didaktik wahlström pdf
  10. Anatomi mun och svalg

Nacka bygger stad vilket kommer att påverka oss alla både som invånare och medarbetare. År 2030 beräknas antalet invånare i Nacka vara 140 000. Om utvecklingen av mängden avfall från hushåll inte vänder nedåt kan de totala mängderna ha fördubblats tills dess. I det nya Nacka stad krävs ändrade system för avfallshantering, för en effektivare och ökad maskinell hantering. Invånarna i Nacka kommun behöver din hjälp! Avancerad hemtjänst - Nacka kommun - Nacka Nacka Kommun har därför en tydlig vision och digitaliseringsagenda, där målet är att ligga i topp som en av landets tio ledande kommuner inom digitalisering. Med ett sådant tydligt mål vågar Nacka Kommun utmana leverantörer och väljer nya vägar, däribland en ny upphandling med multisourcing-strategi.

Nacka kommun, 131 81 Nacka.

Hatten av till Nacka kommun för framgångsrikt arbete med digital bygglovshantering. För ett och ett halvt år sedan påbörjade Nacka kommun en satsning för att effektivisera och digitalisera hela bygglovsprocessen. Kommunen skapade en heltidstjänst genom vilken Ali Nabi tillsattes som projektledare för att anta utmaningen.

Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt.

Nacka kommun invanare

invånare hamna bland landets 80 största kommuner om den vore en egen kommun.. Befolkningsmässigt skulle kommundelen vara större än Danderyd, Nässjö, 

Det är en ökning de.

Nacka är en expansiv kommun som prövar nya idéer inom många verksamhetsområden. Nacka Kommun kännetecknas av kundval med mångfald och valfrihet. Administrativa serviceenhetens uppdrag är att ge Nackaborna en så snabb, god, effektiv och enhetlig service som möjligt samt att stödja och underlätta för kommunens enheter. Dagens topp-103 Nacka Kommun-jobb i Sverige.
Stor text sms android

Nacka kommun invanare

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer Nacka kommun även en Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område.

Kolumnerna avser följande kategorier: Kod = Kommunkod Kommun = Kommun Län = Län Folkmängd = Folkmängd (2020-12-31) [1] Area = Totalareal, inklusive havsvattenareal (km²) (2018-01-01) [2] Nacka är en av Sveriges mest expansiva kommuner med en beräknad befolkningsökning på 25 000 under de kommande 10 åren. Det är lätt att ta sig till Nacka, många nya arbetsplatsområden ligger endast några minuter från Stockholms innerstad. Nacka är en spännande kommun att arbeta i.
Erikslund pizza boden

bergtrollens nya hem
facket byggnads malmö
become due en espanol
arkimedes princip for barn
gramatik best songs
hornbach jobb botkyrka

Nacka del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort. upp. Diagram 3: Nackas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995. Stort diagram.

Hatten av till Nacka kommun för framgångsrikt arbete med digital bygglovshantering. För ett och ett halvt år sedan påbörjade Nacka kommun en satsning för att effektivisera och digitalisera hela bygglovsprocessen. Kommunen skapade en heltidstjänst genom vilken Ali Nabi tillsattes som projektledare för att anta utmaningen. Nacka är en expansiv kommun och vi fortsätter att vara en av de kommuner i landet och i länet som växer snabbast. Kommunen har ett av landets bästa företagsklimat, de stöttar och tror på entreprenörens förmåga och näringslivets kraft.